• Här hittar du länkar till andra intressanta sidor som har med fotografering att göra.

  • Att gå med i en fotoförening är både stimulerande och lärande.

    Man får nya impulser och lär sig att hantera teknik, såväl analog som digital, i mörkrum och vid användning av bildbehandlingsprogram.

    Dessutom kommer man att börja betrakta och fundera över bilder och dess innehåll på ett helt annat sätt.